ASOCIEREA IN PARTICIPATIUNE

Asocierea in participatiune presupune punerea in comun de catre mai multe persoane fizice sau juridice a mijloacelor, bunurilor de care dispun in vederea realizarii unui obiectiv, forma de organizare care, potrivit prevederilor Noului Cod Civil, nu conduce la o structura cu personalitate juridica, dar care are ca obiectiv satisfacerea intereselor celor care o compun.
Asocierea poate fi configurata pentru un proiect specific, dar poate fi creata și ca un parteneriat de afaceri continuu. Libertatea partilor de a-și stabili prin insuși contractul de asociere drepturile și obligatiile, dar și modalitatea in care vor desfașura activitatea avuta in vedere, fara a fi nevoite sa se conformeze limitelor instituite prin legea societatilor comerciale, reprezinta un alt avantaj al asocierilor in participatiune.
In Noul Cod Civil, de la art.1949 pina la art.1954 gasim definita Asocierea in Participatiune.
Conform art.1949 definitia contractului de asociare in participatiune este contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la benificii si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde.
Art. 1949 Notiune
Contractul de asociere in participatie este contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde.
Conform art.1951, asocierea in participiatiune nu poate dobandi personalitate juridica, mai exact din aceasta asociere nu poate rezulta o persoana juridica cu cod fiscal.
Conform art.1952 bunurile aduse in asocierea in participatiune raman in proprietatea celor care le-au adus in asociere. Numai prin vointa partilor bunurile pot deveni proprietate comuna sau pot trece in tot sau in parte in proprietatea unuia dintre asociati pentru realizarea obiectului asocierii.
Conform art.1953 contractele si angajamentele asociatilor sunt in nume propriu fata de terti.
Conform art.1954 in cadrul asocierii in participatiune numai conventia partilor determina forma contractului, perioada contractului si conditiile asocierii, precum si conditiile de dizolvare si lichidare a asocierii.
Conform OMFP 1802 din 2014 actualizata, la Sectiunea 4.14 pct.424 si pct. 425 avem explicatiile organizarii contabilitatii asocierilor in participatiune. In contabilitatea fiecarui coparticipant se foloseste contul 458. In contabilitatea asociatului prim se foloseste 458 cu analitic distinct, pentru decontarea cheltuielilor si veniturilor realizate din asociare, pentru fiecare coparticipant.
In concluzie contractul de asociere in participatiune se face in forma scrisa, in contract se stipuleaza aporturile fiecarui coparticipant, participarea la beneficii a fiecarui coparticipant si se mentioneaza si persoana juridica desemnata sa tina contabilitatea, denumita asociat prim.