Modificari in materie de TVA intracomunitar

Modificari in materie de TVA intracomunitar
Cum se vor derula achizitiile intracomunitare si livrari intracomunitare din perspectiva TVA din ianuarie 2020? Dar din iulie 2022?

Raspuns:
In programul de modificare a directivelor europene in materie de TVA se afla si implementarea unor conditii mai riguroase pentru justificarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri, de la 01 ianuarie 2020, respectiv, scutirea sa se aplice daca:

– cumparatorul – persoana impozabila / persoana juridica neimpozabila comunica un cod de TVA valid din alt stat membru
– furnizorul inscrie livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa
– efectuarea transportului se justifica cu documentele reglementate la art. 45a din Regulamentul 1912/2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare
(UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare.

Aceste masuri sunt prezavute de Directiva Consiliului UE nr. 1910/2018 ale caror prevederi nu se aplica direct de catre statele membre ci trebuie transpuse in legislatia interna. Regulamentul 1912/2018 se aplica insa direct, de la 01 ianuarie 2020. In aceste conditii se impune modificarea Codului fiscal si OMFP nr. 103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cu privire la scutirea pentru livrarile intracomunitare Regulamentul 1910/2018 prevede:
”(1) In scopul aplicarii scutirilor prevazute la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE, se prezuma ca bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru catre o destinatie aflatain afara teritoriului sau, dar in interiorul Comunitatii, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

(a) vanzatorul indica faptul ca bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terta in numele sau si vanzatorul fie se afla in posesia a cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, fie se afla in posesia unei singure dovezi mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;

(b) vanzatorul se afla in posesia urmatoarelor:
(i) o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor; aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor si, in cazul livrarii de mijloace de transport, numarul de identificare al mijlocului de transport si identificarea persoanei care accepta bunurile in numele cumparatorului; si

(ii) cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de douaparti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, sau o singura dovada dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, care sunt emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator.

Cumparatorul furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa mentionata la litera (b) punctul (i) pana cel tarziu in a zecea zi a lunii urmatoare livrarii.
(2) O autoritate fiscala poate respinge o prezumtie care a fost efectuata in conformitate cu alineatul (1).
(3) In sensul alineatului (1), urmatoarele documente sunt acceptate ca dovada a expedierii sau a transportului:

(a) documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor;
(b) urmatoarele documente:

(i) o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;
(ii) documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie;
(iii) o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru.”

Alte modificari ce ar trebui implementate de la 01 ianuarie 2020 vizeaza stocurile la dispozitia clientului si vanzarile succesive (operatiunile triunghiulare) in vederea uniformizarii tratamentului TVA la nivelul tuturor statelor membre.

Aceste modificari (”remedii rapide”) urmeaza a se aplica intr-o perioada de tranzitie, respectiv pana in luna iulie 2022, data de la care se doreste implementarea unui regim definitiv de TVA).