Impozit platit SUA

Intrebare: servicii contabilitate sector 4

Am infiintat o firma (SRL), avand cod CAEN 4511- (Comert cu autoturisme si autovehicule usoare sub 3,5 tone) in luna August 2021, cu sediul in Bucuresti Sector 4. Doresc sa aflu implicatiile fiscale si contabile cu privire la intocmirea si depunerea documentelor si a declaratiilor aferente in Romania, tinand cont de faptul ca activitatea propriu-zisa a firmei se va desfasura in SUA (deoarece eu locuiesc acolo, desi detin cetatenie romana).
Activitatea va consta in participarea la licitatii auto pentru achizitionarea unor autoturisme si inchirierea ulterioara a lor in SUA (nu voi desfasura activitati economice in Romania, dorind ca veniturile obtinute sa fie impozitate acolo unde se realizeaza).
Daca imi voi deschide sucursala (punct de lucru) in SUA, cum se va intocmi si depune declaratia privind impozitul micro in Romania?
Declaratia privind evitarea dublei impuneri dintre Romania si SUA este necesara in cazul meu? Daca da,unde trebuie depusa? Ce demersuri sunt necesare a fi efectuate pentru a respecta legislatia in vigoare in Romania?

Raspuns oferit pentru servicii contabilitate sector 4:

ART. 3 din OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.

Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Prin subunitati fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii.

Prin urmare, sucursala din SUA va conduce contabilitatea astfel incat la finele exercitiului financiar activitatea acesteia sa fie inclusa in situatiile financiare ale societatii inregistrate in Romania.

In ceea ce priveste declaratia pe venitul microintreprinderilor aceasta se depune trimestrial declaratia 100.

Potrivit art. 53 din codul Fiscal baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata cu SUA este ratificata prin Decretul nr. 238/1974.

ART. 7 prevede ca profiturile industriale sau comerciale ale unui rezident al unuia dintre statele contractante vor fi scutite de impozit de celalalt stat contractant, in afara de cazul cand rezidentul are un sediu permanent in acel celalalt stat contractant.

Daca rezidentul are un sediu permanent in acel celalalt stat contractant, impozitul poate fi stabilit de catre acel celalalt stat contractant asupra profiturilor industriale sau comerciale ale rezidentului, dar numai in masura in care ele sunt atribuibile unui sediu permanent.

Cand un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent in celalalt stat contractant, atunci in fiecare stat contractant se vor atribui sediului permanent profiturile industriale sau comerciale care in mod rezonabil ar fi de asteptat sa fie obtinute de catre acel sediu, daca acesta ar fi fost o entitate independenta desfasurand aceleasi activitati sau activitati similare in conditii identice sau similare si pe baze comerciale cu rezidentul al carui sediu permanent este.

Prin urmare veniturile obtinute de sucursala din SUA se vor impune in SUA.

In Romania aceste venituri vor fi excluse din baza de impozitare.

In acest caz, baza de impozitare va fi formata numai din veniturile obtinute in Romania, daca exista. In cazul in care nu exista venituri aferente activitatii desfasurate in Romania, baza de impozitare va fi 0 iar declaratia se va depune cu sume 0.

In vederea aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri este necesar ca sucursala sa detina dovada impozitului achitat in SUA.